Polski Związek Żeglarski zorganizował konferencję na temat bezpiecznego żeglowania. Spotkanie odbyło się 11 kwietnia 2015 roku w Szkole Morskiej w Gdyni. Temat sympozjum: “Od szkolenia do bezpiecznego żeglowania”.
Konferencję dla blisko 70 osób otworzył prezes PoZŻ Bogusław Witkowski. Podstawowe zadanie przeprowadzonego spotkania to uświadomienie jak ważne jest pływanie z morzem a nie przeciwko morzu. Żeglowanie powinno być przyjemne i przede wszystkim bezpieczne.
Na spotkaniu analizowano przyczyny wypadków jachtowych, omówiono 8 najczęstrzych wypadków na wodzie, podkreślano, że każde wyjście w morze powinno być poprzedzone sprawdzeniem stanu technicznego i wyposażenia jachtu. Omówione zostały aktualne wymogi PRS-u odnośnie bezpieczeństwa jachtów, globalne problemy związane z bezpieczeństwem. Przedstawiono listę zaniedbań będących przyczyną wypadków, poruszono również temat radiokomunikacji morskiej.
Pełen zapis konferencji można znaleźć na stronie: www.fnz.pozz.org.pl.