Morze Kaszubskie mieści się na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. W skład morza wchodzą cztery jeziora, układające się w krzyż, stąd określenie morza Wdzydzki Krzyż. Linię brzegową porastają w większości lasy a jej łączna długość to 86 km.
Morze kaszubskie podzielone jest niemal na dwie połowy przez wyspy Duży Ostrów, Glonek i Mały. Na wschodniej stronie Wdzydzy mieszczą się ośrodki: Lipa, Czarnowodzianka, Leśna Przytań, Jasnochówka, Largo przy których znajdziemy przystań i wypożyczalnie sprzętu wodnego. W Lipnie mieści się sklepik na nabrzeżu, w leśnej przystani jest bar i sklep, w Czarnowodziance sklepy. W okolicy znajdują się smażalnie ryb, bary, gastronomia. Na brzegach oraz wyspach (poza Glonkiem, który jest rezerwatem) znajdziemy miejsc, do których z powodzeniem można dobić i biwakować.

Jeziora wdzydzkie wraz ze Słupinkiem zajmują powierzchnię 1656 ha (w tym 150,7 ha wysp). W najgłębszym miejscu jezioro ma 82 m. W skład morza kaszubskiego wchodzą jeziora: Wdzydze, Jelenie, Radolne i Gołuń
Wdzydze- „Wielka Woda”
Powierzchnia 918,8 ha, głębokość maksymalna 68 m, 8,2 km długości i 2,8 km szerokości. Jest to południowe ramię Krzyża Wdzydzkiego.
Jezioro Radolne
Powierzchnia 135 ha , głębokość maksymalna 13,1 m , 3 km długości. Jezioro lokalnie nazwane Redolnio, stanowi zachodnie ramię “Krzyża Wdzydzkiego” . Redolnio jest jeziorem rynnowym, otacza je równina sandrowa , sięgającą 26 – 29 m ponad lustro wody. Brzeg w większości pokryty lasem. Od północnej strony do jeziora wpada rzeka Wda. Na południu zbiornika znajduje się zamieszkały Półwysep Kozłowiec.
Jezioro Jelenie
Powierzchnia 74 ha , głębokość maksymalna 18,8 m 2,8km długości. Połączone ze zbiornikami Radolnym i Gołuń wchodzą w skład tzw. Wdzydze Północne. Potocznie zwane Jelenio, a wcześniej Gielino.
Jezioro Gołuń
Powierzchnia 321 ha , głębokość maksymalna 18 m, 6 km długości , 1km szerokości. Jezioro dawniej nazwane Golon, albo Golun, rynnowe. Razem z jeziorami Jelenim i Radolnem wchodzi w skład cześci północnej jeziora Wdzydze – jego wschodnie ramię. Brzeg tak jak w pozostałych jeziorach morza kaszubskiego porośnięty lasem sosnowym. Po północnej stronie biegnie pieszy Szlak Kaszubski. Na jeziorze spotkamy wyspę Trzepczyn.

Jeziora otoczone są bogatą fauną, zobaczyć tu można wiele gatunków ptaków między innymi tracza długodziobego, tracza nurogęś, łabędzia, perkoza, również ptaki drapieżne. Żeglarze mogą nacieszyć oczy widokiem bobra a nawet wydry.