50 lat temu 20 i 21 grudnia 1973 roku odbyły się uroczystości oddania do użytku Zbiornika Wodnego Sulejów oraz Wodociągu Sulejów – Łódź.

Chociaż główną funkcją zbiornika miało być zaopatrzenie w wodę rozwijającą się dynamicznie aglomerację łódzką, to w założeniach projektantów Zalew Sulejowski miał także zapewnić możliwość rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców centralnej Polski.

Dziś woda z Zalewu do Łodzi już nie płynie, ale mimo wielu problemów z jakością wody, Zbiornik Sulejowski cały czas miejscem chętnie odwiedzanym przez rzesze turystów. To tu swoje pierwsze szlify zdobywało i zdobywa wielu żeglarzy i motorowodniaków. Mimo, że wielu z nich pływało później niemalże na wszystkich akwenach świata, to zawsze chętnie tu wracają, by cieszyć oko piękną linia brzegową i docenić wyjątkowość mikroklimatu otaczających lasów.
My nie wyobrażamy sobie życia bez Naszej „Zalewajki”. 100 lat!

Zdjęcia pochodzą z książki Andrzeja Kobalczyka „Od Sulejowa do Smardzewic. Opowieść o Zalewie Sulejowskim”,  która powinna stać się obowiązkową lekturą miłośników „sulejowskiego morza”.