Kurs żeglarz jachtowy – Zalew Sulejowski

SZKOLENIE ŻEGLARSKIE

ŻEGLARZ JACHTOWY NAD ZALEWEM SULEJOWSKIM

Serdecznie zapraszamy Państwa na kurs żeglarza jachtowego w Szkole Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych Saily.pl nad Zalewem Sulejowskim. Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, która profesjonalnie i zgodnie z wymaganiami Polskiego Związku Żeglarskiego prowadzi proponowany Państwu kurs żeglarza jachtowego. Oferowany kurs obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne. Odbywają się one w wyznaczone weekendy, zgodnie z planem, nad Zalewem Sulejowskim. Jesteśmy przekonani, że zdobyta u nas wiedza pozwoli Państwu uzyskać pozytywny wynik z egzaminu żeglarskiego. Warto podkreślić, że każdy kurs kończy się egzaminem na stopień żeglarza jachtowego w formie praktycznej i teoretycznej. Serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu oraz zapisania się na najlepszy kurs nad Zalewem Sulejowskim – kurs żeglarza jachtowego!

Żeglarstwo to piękne hobby, które jednak wymaga zdobycia bardzo specyficznej wiedzy i pewnych szczególnych umiejętności. W szkole Saily.pl na kurs mogą zapisać się wszystkie osoby powyżej 14 roku życia. Terminy szkoleń można ustalić indywidualnie, a po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu można od razu wyruszać w pierwszy samodzielny rejs. W naszej szkole kursy realizujemy na Zalewie Sulejowskim.

Kurs na patent żeglarza jachtowego – podstawowe informacje

  • Większość szkoleń odbywa się w weekendy, ale jeśli potrzebujesz innych terminów, skontaktuj się z nami: umówimy się na inny dzień.
  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w porcie i na Zalewie Sulejowskim zgodnie z harmonogramem i kaprysem pogody.

 

Jak wygląda szkolenie na żeglarza jachtowego

Szkolenie jest dość krótkie, ale bardzo intensywne. Poza wykładami trzeba również samodzielnie powtarzać ważne informacje.

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia teoretyczne odbywają się w ustalonych terminach i przy niesprzyjającej pogodzie. Łącznie jest to cykl 7 wykładów obejmujących najważniejsze zagadnienia teoretyczne oraz wprowadzenie do praktyki patentu.

Zajęcia praktyczne

Praktyka obejmuje ćwiczenie najważniejszych manewrów: zwrotu przez sztag i rufę, manewrów portowych, manewru „człowiek za burtą”, stawiania jachtu w dryf oraz podchodzenia i odchodzenia od boi.

Jak wygląda egzamin na stopień żeglarza jachtowego

Egzamin na stopień żeglarza jachtowego składa się z dwóch integralnych części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna

W części teoretycznej należy rozwiązać test 75 pytań jednokrotnego wyboru z zagadnień zgodnych z wytycznymi PZŻ (Polskiego Związku Żeglarskiego), które realizowane są prowadzonych przez naszych instruktorów wykładach. Część teoretyczną zalicza 65 dobrze zaznaczonych odpowiedzi.

Część praktyczna

W części praktycznej sprawdzane są umiejętności manewrów portowych na silniku, zwrotu przez sztag i przez rufę, wykonanie manewru “Alarm człowiek za burtą”. Sprawdzana jest również umiejętność kierowania załogą oraz praca w roli załoganta.

Egzamin odbywa się w ostatnim dniu kursu.

Informacje uzupełniające

  • Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców na udział w kursie.
  • W cenie kursu zawarte są: udział we wszystkich zajęciach przewidzianych programem Polskiego Związku Żeglarskiego, opłata za ubezpieczenie NNW oraz opieka kadry przez cały czas trwania zajęć;
  • W cenę kursu nie jest wliczona opłata za egzamin 250 zł (lub 125 złotych dla uczniów i studentów do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji) i wydanie patentu 50 zł (25 zł dla uczniów i studentów);
  • Na pokładzie obowiązuje obuwie na miękkiej, płaskiej jasnej podeszwie;
  • Szkoła Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych SAILY.PL nie odpowiada za bagaż uczestników szkolenia.

Uprawnienia po zdanym egzaminie i uzyskaniu patentu

Jak uzyskać patent po zdanym egzaminie

Aby wygenerować wniosek o wydanie patentu wciśnij przycisk generuj wniosek. Zostaniesz przeniesiony na stronę PZŻ. Postępuj zgodnie z instrukcją.

Kurs żeglarza jachtowego nad Zalewem Sulejowskim – zapraszamy!

Terminy najbliższych kursów na stopień żeglarza jachtowego

ŻJ/1/2021     Termin: 24.04-2021 – 15.05.2021     Cena: 1000 zł

Weekendowy kurs żeglarski z egzaminem na stopień żeglarza jachtowego – realizowany nad Zalewem Sulejowskim.
Terminy zajęć:   24,25 kwietnia;  1,2,3 maja;  7 maja (zajęcia od 16.00); 8,9 maja egzamin 9 maja  w godzinach popołudniowych

ŻJ/2/2021     Termin: 15.05-2021 – 03.06.2021     Cena: 1000 zł

Weekendowy kurs żeglarski z egzaminem na stopień żeglarza jachtowego – realizowany nad Zalewem Sulejowskim.
Terminy zajęć:   15,16 maja;  22,23 maja;  28 maja (zajęcia od 16.00); 29,30 maja; 3 czerwca;  egzamin 3 czerwca w godzinach popołudniowych.

ŻJ/3/2021     Termin: 12.06-2021 – 27.06.2021     Cena: 1000 zł

Weekendowy kurs żeglarski z egzaminem na stopień żeglarza jachtowego – realizowany nad Zalewem Sulejowskim.
Terminy zajęć: 06.czerwca,  12,13 czerwca, 18 czerwca (zajęcia od 16.00); 19,20 czerwca; 25 czerwca (zajęcia od 16.00); 26 czerwca; 27 czerwca;  egzamin 27 czerwca w godzinach popołudniowych.

ŻJ/4/2021     Termin: 17.07-2021 – 25.07.2021     Cena: 1000 zł

Codzienny intensywny kurs  w lipcu z egzaminem  na stopień żeglarza jachtowego – realizowany nad Zalewem Sulejowskim.
Terminy zajęć: 17 lipca – 24 lipca; 25 lipca – egzamin godz. 10.00

ŻJ/5/2021     Termin: 21.08-2021 – 29.08.2021     Cena: 1000 zł

Codzienny intensywny kurs  w sierpniu z egzaminem  na stopień żeglarza jachtowego – realizowany nad Zalewem Sulejowskim.
Terminy zajęć: 21-28 sierpnia; 29 sierpnia – egzamin godz. 10.00

ŻJ/6/2021     Termin: 11.09.2021 – 03.10.2021     Cena: 1000 zł

Weekendowy kurs żeglarski z egzaminem na stopień żeglarza jachtowego – realizowany nad Zalewem Sulejowskim.
Terminy zajęć: 11,12 września; 17 września zajęcia od 16.00; 18, 19 września; 25, 26 września; 2 października, 3 października – egzamin godz. 10.00

Informacje i zapisy:

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod numerami telefonów lub adresem e-mail:

570 90 90 60 606 968 629 lub biuro@saily.pl

Zobacz też:

Galeria z naszych szkoleń żeglarskich