Praktyczna część egzaminu motorowodnego

Egzaminy motorowodne

Wymagania do przystąpienia do egzaminu na patent sternika motorowodnego:

  • Ukończone 14 lat;
  • Dokument tożsamości;
  • Dokument uprawniający do zniżek (legitymacja szkolna lub studencka)
  • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich;

Ile kosztuje egzamin motorowodny?

Egzamin na uprawnienia do prowadzenia skuterów i motorówek to koszt 250 zł. W przypadku uczniów oraz studentów do 26 roku życia opłata wynosi 125 zł (ważne, aby osoby ubiegające się o zniżkę posiadały aktualną legitymację oraz okazały ją komisji egzaminacyjnej).

Część praktyczna egzaminu na patent sternika motorowodnego

Jak wygląda egzamin na patent sternika motorowodnego?

Egzamin na patent sternika motorowodnego nad Zalewem Sulejowskim składa się z części teoretyczne i praktycznej.
Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się testu jednokrotnego wyboru. Test na patent motorowodny zawiera 75 pytań i na jego rozwiązanie przewidziane jest 90 minut. Pozytywny wynik egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi.
Część praktyczna egzaminu motorowodnego obejmuje wykonanie wybranych elementów egzaminacyjnych, określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego manewru.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

Jak przebiega część praktyczna egzaminu motorowodnego?

Podczas egzaminu na patent sternika motorowodnego sprawdzane będzie manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:

  • prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  • wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
  • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
  • kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;

Egzamin praktyczny sprawdza również umiejętność pracy w charakterze członka załogi, w tym wykonywanie poleceń prowadzącego jacht, odpowiadanie na komendy, zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”.

Część praktyczna obejmuje także podstawowe prace bosmańskie: 

  • umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich
  • podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby egzamin na patent sternika motorowodnego mógł się odbyć?

Egzamin na sternika przeprowadzany jest na jachcie motorowym z silnikiem umożliwiającym pływanie w ślizgu. Egzamin na motorówkę lub skuter odbywa się przy sile wiatru 0-5 stopni w skali Beauforta, na akwenie z dostępnym pomostem wyposażonym w urządzenia cumownicze

Egzaminator przeprowadza egzamin motorowodny

Co się stanie jeśli nie przystąpię do egzaminu motorowodnego lub go nie zdam?

W przypadku niezaliczenia egzaminu na patent sternika można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu uprawniającego do prowadzenia skuterów i motorówek w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie po uprzednim kontakcie z naszym biurem.

Zdałeś egzamin na patent i co dalej?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku obydwu części egzaminu na patent sternika motorowodnego, osoba egzaminowa otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Na podstawie tego dokumentu egzaminowany generuje wniosek o wydanie patentu motorowodnego.

Sprawdź krok po kroku jak otrzymać patent.

5/5 - (1 głosów)