#saily    570 90 90 60    biuro@saily.pl   /sailypl

Kilka fotek z rejsu po Zatoce Gdańskiej sy Farwater