Bardzo  nam miło Was poinformować, że decyzją Ministra Sportu i Turystki z dnia 09.06.2017  nasza szkoła żeglarstwa i sportów motorowodnych otrzymała upoważnienie do przeprowadzania egzaminów na stopnie żeglarski oraz motorowodne:

  • Sternik Motorowodny
  • Morski Sternik Motorowodny
  • Żeglarz Jachtowy
  • Jachtowy Sternik Morski

Zapraszamy zatem do udziału w planowanych kursach oraz egzaminach nad Zalewem Sulejowskim, Zatoce Gdańskiej.

Szkoła żeglarstwa i sportów motorowodnych Saily.pl z decyzją Ministra Sportu na przeprowadzanie egzaminów na stopnie żeglarskie i motorowodne

Numery decyzji:

DSW.454.39.2017.MB2.4  DSW.454.40.2017.MB2.4 DSW.454.41.2017.MB2.4 DSW.454.42.2017.MB2.4