Blog żeglarski -

Zatoka Gdańska dla Żeglarzy

Zatoka Gdańska to duży akwen wodny- geograficznie rozciągający się także poza granice Polski. Zatoka należy do obszaru morskich wód osłoniętych. To doskonały zbiornik, na którym żeglarze mogą doskonalić swoje umiejętności. To tutaj codziennie będziecie mijać się z...