#saily    570 90 90 60    biuro@saily.pl   /sailypl

Weekend październikowy na Zatoce Gdańskiej… Trochę nam powiało

Krótki rejs na sy farwater. Nieco powiało .... ale wróciliśmy cało i zdrowo.