#saily    570 90 90 60    biuro@saily.pl   /sailypl

Transport i testy …. 490 cm – 70 KM

Maszyna dotarła .... Transport 300 kilometrów.... Kilka godzin szykowania.

Pływamy 😀