Kurs motorowodny sternik morski

KURS NA MOTOROWODNEGO STERNIKA MORSKIEGO

Świat motorowodnego sternika morskiego jest nieporównanie bardziej rozległy niż sternika jachtowego. Oto prawdziwy zew przygody. Szkoła żeglarska Saily.pl da Ci do ręki odpowiednią wiedzę, aby można było na ten zew odpowiedzieć i ruszyć w świat.

Kurs na patent motorowodnego sternika morskiego

  • Program szkoleń rozpisany jest na piątki, soboty i niedziele. Dokładny grafik będzie ustalany na pierwszym spotkaniu.
  • Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba udokumentować opiniami ponad 200 godzin odbytych rejsów morskich.
  • W szkoleniu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

Jak wygląda szkolenie na morskiego sternika motorowodnego

Jest to dość skomplikowany kurs, który obejmuje cykl wykładów i dużą ilość zajęć praktycznych. Wszystkie one odbywają się w tym samym miejscu, a program będzie dostosowywany na bieżąco do warunków pogodowych.

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia teoretyczne pozwalają lepiej zapoznać się z budową i eksploatacją jachtu morskiego, zasadami pływania po wodach morskich oraz przygotowują do samodzielnego rozwiązywania problemów nawigacyjnych.

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne obejmują nie mniej niż 4 godziny ćwiczeń na motorówce w ramach manewrów portowych przy kei, podejścia do człowieka w wodzie oraz manewrowania jachtem w ślizgu. W czasie pływań trzeba będzie również uczyć się manewrowania zgodnie z sygnałami jednostek i pław.

Informacje uzupełniające

Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę obojga rodziców na udział w kursie. Do skorzystania z ulgowych cen egzaminów uprawnieni są posiadający legitymację szkolną lub studencką.

Cena kursu nie obejmuje kosztów egzaminu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego ani wydania patentu.

Na pokładzie obowiązuje obuwie na miękkiej, płaskiej podeszwie. Szkoła Saily.pl nie odpowiada za bagaż uczestników szkolenia.

Kurs motorowodny sternik morski - Zapraszamy

Zobacz również: Szkolenie SRC