Kurs jachtowy sternik morski

KURS NA JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO

Żeglarstwo morskie wymaga nieco innego zestawu umiejętności niż pływanie po wodach śródlądowych. Odpowiedni kurs może jednak dostarczyć wszystkich wymaganych informacji. W Saily.pl dbamy o to, aby każdy uczestnik, który do nas przychodzi na nogach, mógł do domu wrócić morzem.

Kurs na patent jachtowego sternika morskiego – podstawowe informacje

  • Większość szkoleń odbywa się w soboty i niedziele, ale jesteśmy otwarci również na inne możliwości.
  • Patent jachtowego sternika morskiego mogą uzyskać wyłącznie osoby pełnoletnie.
  • Kurs praktyczny odbywa się na Zatoce Gdańskiej.

Jak wygląda szkolenie na jachtowego sternika morskiego

Na szkolenie składa się cykl zajęć teoretycznych oraz rejsów po Zatoce Gdańskiej. Ponieważ program jest napięty, uczestnicy będą musieli też samodzielnie utrwalać wiedzę zdobytą na wykładach.

Zajęcia teoretyczne

Teoria została podzielona na siedem bloków omawianych na kolejnych wykładach. Poza zagadnieniami związanymi z budową i eksploatacją jednostek oraz bezpieczeństwem na wodzie, obejmują też podstawowe zadania nawigacyjne.

Zajęcia praktyczne

Praktyczna część kursu obejmuje poprawne wykonywanie manewrów portowych, naukę żeglowania po zmroku oraz rozwój umiejętności identyfikacji pław i świateł, a także praktycznego wykorzystania klasycznych map morskich.

Informacje uzupełniające

Aby przystąpić do szkolenia, trzeba okazać opinie dokumentujące ponad 200 godzin odbytych rejsów morskich.

W cenę kursu nie jest wliczona opłata za egzamin Polskiego Związku Żeglarskiego ani za patent. Każdy uczestnik szkolenia jest objęty ubezpieczeniem NNW.

Na pokładzie obowiązuje obuwie na miękkiej, płaskiej podeszwie. Szkoła Saily.pl nie odpowiada za bagaż uczestników szkolenia.

Kurs jachtowy sternik morski - Zapraszamy

Zobacz również: Kurs motorowodny sternik morski