Blog żeglarski -

Teoria żeglowania – cz. 1 – wiatry

Jak wiadomo aby żeglować konieczny jest wiatr, jednak aby dobrze żeglować należy zdawać sobie sprawę z tego jaki wiatr działa na nasz jacht oraz jak skutecznie go wykorzystać. Sięgając do czasów szkolnych przypomnijmy sobie kwestię dodawania ( sumowania ) wektorów.

WEKTOR jest to ciekawy element opisujący daną wielkość ( w naszym przypadku siłę wiatru ). Dzięki wektorom możemy nie tylko podać wartość siły ale także kierunek i zwrot jej działania oraz miejsce jej przyłożenia. Sumowanie wektorów polega na równoległym przesunięciu ich względem siebie tak by miały wspólny wierzchołek. Następnie prowadzimy dwie proste równoległe do naszych wektorów przechodzące przez końce ( czarne linie na rysunku ). Miejsce ich przecięcia wskazuje nam koniec wektora wypadkowego, natomiast jego początkiem jest wspólny punkt wspólny naszych wyjściowych wektorów ( początek obu wektorów). Jak warto zauważyć suma wektorów to nie tylko zmiana wartości (długość wypadkowego wektora ) ale również to, że wektor może mieć inny kierunek.

Mając tą wiedzę możemy zająć się tematem naszego wiatru. Na rysunku mamy narysowany jacht na który działa siła wiatru – WIATRU RZECZYWISTEGO ( czerwone wektory ).

(więcej…)