Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie zaprasza mieszkańców Węgorzewa i miłośników starej fotografii do konkursu na odnalezienie najciekawszej fotografii „sportowego Węgorzewa” z XX wieku. Pobawmy się i pogrzebmy w swoich domowych archiwach i być może uda nam się zrobić wystawę tych zdjęć.

 

Regulamin konkursu na najlepszą sportową fotografię Węgorzewa XX wieku.

Cel: wybór najlepszych fotografii, zachowanie dziedzictwa kulturowego, krzewienie kultury fizycznej, organizacja wystawy fotografii, ochrona przed zapomnieniem minionych chwil i miejsc …. .

Temat: zdjęcia mogą zawierać wydarzenia sportowe z XX wieku, postacie sportu węgorzewskiego z XX wieku, obiekty sportowe (nie istniejące lub przed modernizacją).

Termin: dostarczania lub przesyłania zdjęć do 30 listopada 2013 roku.

Miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo lub e-mail: osir@wegorzewo.pl .

Inne: Zdjęcia po dostarczeniu zostaną zeskanowane. Znalazcy lub autorzy najciekawszych zdjęć zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

Komisja Konkursowa (złożona z przedstawicieli Węgorzewskiego Tygodnia i OSiR Węgorzewo) przy ocenie zdjęć będzie w szczególny sposób brała pod uwagę:
– tematykę zdjęć,
– opis zdjęcia (być może będzie to ciekawa historia),
– datę wykonania fotografii.

Zapraszamy i zachęcamy do przeglądania swojego archiwum.