“Trzymajmy się morza”

Te słowa Stanisława Staszica są dziś myślą przewodnią Ligi Morskiej i Rzecznej, organizacji, która w naszym mieście ma bardzo długie tradycje. Słowa te przyświecały również wszystkim, którzy od lat czynili starania o zbudowanie pomnika upamiętniającego wkład tomaszowian w budowanie Polski morskiej. Zwieńczeniem  tych starań była uroczystość, która miała miejsce w dniu dzisiejszym – 1 października 2020 roku. Przy ulicy Ligi Morskiej i Rzecznej w Tomaszowie Mazowieckim uroczyście odsłonięto Memoriał „Tomaszowianom – budowniczym Polski morskiej”. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi państwowej zgromadzeni wysłuchali historii organizacji,  która wychowanie morskie prowadzi i promuje w  Rzeczpospolitej Polskiej już od 1918 roku. Referat wygłosił członek Zarządu Głównego LMiR Wojciech Małagocki.

Aktu odsłonięcia obelisku z tablicą pamiątkową dokonali: pan Zenon Łaski – prezes tomaszowskiego Oddziału LMiR,  pani Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, pan Krzysztof Kuchta – przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, pan Zenon Sobotkowski –senior tomaszowskiego żeglarstwa oraz gość szczególny – pan Tomasz Zdunkiewicz, przedstawiciel rodziny Donata Zdunkiewicza – tomaszowianina, żołnierza września walczącego w obronie Westerplatte.

Do szczególnej oprawy uroczystości przyczynili się kadeci klasy 3 Iw z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, którzy wystawili poczty: flagowy oraz sztandarowy.

W tym uroczystym dla całego środowiska wodniackiego dniu zostały wręczone również medale „Pro Mari Nostro” – Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej. Medale otrzymali: Marek Szturnoga –  bosman najstarszego portu jachtowego nad Zalewem Sulejowskim, Ewa Męcina – dyrektor I LO oraz instruktorzy naszej Szkoły Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych, członkowie LMiR – Robert Grochowalski oraz Dariusz Jachimowski.

Na zakończenie uczestniczy uroczystości odsłuchali  hymnu Ligi Morskiej i Rzecznej, którego słowa znalazły się również na odsłoniętej dziś tablicy pamiątkowej.

„I póki kropla jest w Bałtyku,

Polskim Morzem będziesz Ty,

bo o twe wody szmaragdowe

płynęła krew i nasze łzy”